.
  Belirli Gün ve Haftalar
 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Canan Karakaş  /  Duisburg 2005

   SUNULAR

                                                                                                                                      

10   OCAK

1921

1. İnönü Zaferi

 

14   OCAK

1923

Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın ölümü

 

20   OCAK

1921

Türkiye Cumhuriyeti ilk anayasanın kabulü

 

24   OCAK 

1993

Uğur Mumcunun öldürülmesi


28   OCAK

 

Misâk-ı Millî'nin kabulü

 

31   OCAK

1990

Prof.Dr. Muammer Aksoy'un öldürülmesi ( ADD-kurucu genel başkanı )

 

 

03   ŞUBAT

1928

İstanbulda Hutbe'nin Türkçe olması

 

04   ŞUBAT

1954

Köy Enstitülerinin kapatılması


05   ŞUBAT

1937

Atatürk İlkelerinin Anayasa'ya konulması

 

06   ŞUBAT

1933

Atanın ünlü Bursa nutkunun okunması

 

16   ŞUBAT

1925

Türk Hava Kurumu kuruldu

 

17   ŞUBAT

1923

İzmir İktisaat kongeresinin açılışı

 

17   ŞUBAT

1926

Medeni kanunun kabulü

 

17   ŞUBAT

1933

Türkçe Ezan

 

19   ŞUBAT

1932

Halk evlerinin açılışı

 

24   ŞUBAT

1992

Ord.Prof.Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun ölümü

 

26   ŞUBAT

1961

Hasan Ali Yücel'in ölümü

 

28   ŞUBAT

1997

İrticaya, bölücülüğe ve çetelere karşı Milli Güvenlik Kurulu kararları

 

 

01   MART

1935

İlk kez on sekiz kadın Milletvekili T.B.M.M.'ne girdi

 

03   MART

1924

Halifeliğin kaldırılması

 

03   MART

1924

Eğtim ve öğretimin birleştirilmesi

 

07   MART

1990

Çetin Emeç'in öldürülmesi

 

08   MART

 

Dünya Emekçi kadınlar günü

 

08   MART

1924

Şeriye mahkemeleri kaldırıldı

 

12   MART

1921

İstiklal Marşı'nın kabulü

 

16   MART

 

Öğretmen okulunun kurulması

 

18   MART

1915

Çanakkale Savaşı

 

20   MART

 

Irk ayrımı ile Savaşım günü

 

21   MART

1973

Âşık Veysel'in ölüm günü


24   MART

1930

Kadınların siyasi partilere girmesi kabul edildi

 

25   MART

 

Kütüphaneler Haftası

 

26   MART

1931

Uluslararası ölçü birimleri kabul edildi

 

27   MART

 

Dünya Tiyatrolar günü

 

31   MART

1921

2. İnönü  Zaferi

 

 

03   NİSAN

1930

Kadınlara Belediye seçimlere katılma hakkının verilmesi

 
10   NİSAN

1928

Laikliğin anayasaya girişi

 

10   NİSAN

1950

Fevzi Çakmak'ın ölümü

 

12   NİSAN

1931

Türk Tarih Kurumunun kurulması

 

17   NİSAN

1940

Köy Enstitüleri'nin kuruluş yasası kabul edildi


19   NİSAN

1926

Kabotaj kanunu kabul edildi

 

20   NİSAN

1920

Cumhuriyet dönemi ilk anayasanın kabulü

 

23   NİSAN

1920

T.B.M.M.  açılması ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


29   NİSAN

1929

İlk kadın yargıçlarının göreve başlaması( Nezahat ve Beyhan hanımlar

 

 

01   MAYIS

 

İşçi Bayramı

 

06   MAYIS

1936

Ankara'da Devlet Konservatuarı kuruldu

 

07   MAYIS

1923

Cumhuriyet gazetesinin yayımlanmaya başlaması

 

08   MAYIS

 

Yunus Emre'yi Anma günü    

 

   MAYIS

 

Anneler günü  ( Ayın ikinci Pazar günü )

 

11   MAYIS

1920

Mustafa Kemal'in İstanbul Askeri mahkemesince ölüme mahkûm edilişi

 

16   MAYIS

1919

Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere

Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan hareket etmesi

 

18   MAYIS

 

18-24     MAYIS Müzeler Haftası

 

19   MAYIS

1919

Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı

19   MAYIS

1989

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşu

 

24   MAYIS

1928

Latin rakamlarının kullanılması kabul edildi

 

27   MAYIS

1960

27 Mayıs  Devrimi

 

28   MAYIS

1928

Millet mekteplerinin açılma  Yasası'nın yürürlüğe girmesi

 

28   MAYIS

1927

Sanayi Özendirme yasası

 

29   MAYIS

1936

Türk Bayrağı Yasası'nın kabulü

 

31   MAYIS

 

Dünya Sigara İçmeme Günü

 

31   MAYIS

1933

İstanbul Üniversitesinin kuruluşu

 

31   MAYIS

1994

Süreyya Hamdi Şehioğlu'nun ölümü

 

 

01   Haziran

1926

Arap Harflerinin kullanımını yasaklayan kanunun yürürlüğe girmesi

 

01   Haziran

 

Devlet Demiryolları'nın kuruluşu

 

02   Haziran

 

Genel nüfus sayımıyla ilgili yasanın kabulü

 

03   Haziran 1963

Nazım Hikmet`in ölüm günü

 

03   Haziran

1925

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması

 

11   Haziran

1930

Merkez Bankası'nın kuruluşu

 

12   Haziran

1937

Atatürk kişisel servetini millete bağışladı

 

16   Haziran

1979

Öğretmen Sıdıka Avar'ın ölümü


16   Haziran

1950

Ezan yeniden arapça okunmaya başlandı

 

20   Haziran

1993

Prof. Dr. Münci Kapani'nin ölümü

 

20   Haziran

1997

Şair Cahit Külebi'nin ölümü

 

   Haziran

 

Babalar Günü   (Ayın 3. Pazar günü )

21   Haziran

1934

Soyadı Yasası'nın kabulü

 

22   Haziran

1919

Amasya Genelgesi

 

23   Haziran

1960

İsmail Hakkı Tonguç'un ölümü (ADD 1995 ATATÜRK ödülü sahibi)

 

30   Haziran

1921

Sosyal Hizmetler ve ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NUN kuruluşu

 

 

01   Temmuz

 

Kabotaj Bayramı

 

02   Temmuz

1993

Sivas Katliamı (37 aydınımızın öldürülmesi)


07   Temmuz

1994

Sabbiha Eriş'in ölümü  (ADD Kurucu üyesi)

 

08   Temmuz

1919

Mustafa Kemal'in ordudan istifası

 

10   Temmuz

1991

Prof. Dr. Fehmi Yavuz'un ölümü (ADD Onursal Kurucu Üyesi)

 

12   Temmuz

1932

Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu

 

15   Temmuz

1963

TBMM toplu iş sözleşmesi, grev ve lokevi yasası kabul edildi

 

16   Temmuz

1921

İlk Ulusal Eğitim Kongresi toplandı

 

18   Temmuz

1920

Büyük Millet Meclisi'nde Misâk-ı Milli anıldı

 

18   Temmuz

1932

Ezan'ın Türkçe okunması

 

20   Temmuz

1936

Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı

 

20   Temmuz

1974

Kıbrıs Barış Harekatı

 

22   Temmuz

1920

İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması projesini kabul etmesi

 

23   Temmuz

1919

Erzurum Kongresi

 

24   Temmuz

1923

Lozan Barış antlaşması

 

27   Temmuz

1932

1. Türk Tarih Kongresi

 

 

05   Ağustos

1921

T.B.M.M'de başkomutanlık verilişi

 

06   Ağustos

1945

Hiroşima'ya atom bombası atıldı

 

06   Ağustos

1915

Anafartlar zaferi kazanıldı

 

09   Ağustos

1928

Atatürk'ün İstanbul Sarayburnu parkında Latin harflerini halka açıklaması

 

10   Ağustos

1920

Sevr Antlaşması

 

16   Ağustos

1964

16-19 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Günleri

 

16   Ağustos

1997

8 Yıllık kesintisiz, zorunlu ilköğretim yasası'nın T.B.M.M 'de kabulü       

 

17   Ağustos

1938

1. Milli Eğitim Şûrası toplandı

 

23   Ağustos

1922

Sakarya Meydan Savaşı

 

26   Ağustos

1922

Büyük Taarruz'un başlaması

 

30   Ağustos

1922

Başkomutanlık Meydan Savaşı utkusu

 

30   Ağustos

1921

ZAFER BAYRAMI


 

01   EYLÜL

 

Dünya Barış Günü

 

01   EYLÜL

1929

Liselerde Farsça ve Arapça dersleri kaldırıldı

 

02   EYLÜL

1925

Tekke ve türbelerin kapatılması

 

02   EYLÜL

1938

Bağımsız Hayat Devletinin Kurulması

 

04   EYLÜL

1919

Sivas Kongresi

 

09   EYLÜL

1922

İZMİR'in kurtuluşu

 

11   EYLÜL

1919

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşu

 

13   EYLÜL

1921

Sakarya Meydan Savaşı utkuyla sonuçlandı

 

19   EYLÜL

1921

T.B.M.M'nin Mustafa Kemal'e  "GAZİ" ünvanı ve

"MAREŞAL" rütbesini vermesi

 

24   EYLÜL

1884

İsmet İnönü'nün Doğumu

 

26   EYLÜL

1932

Dil Bayramı, Dil Kurultayı toplandı

 

27   EYLÜL

1960

Devlet planlama teşkilatı kuruldu

 

 

03   EKİM

1954

Dünya  Çocuklar Günü  (1954 yılında ayın ilk Pazartesi günü kabul edildi


03   EKİM

1990

Prof. Dr. Nusret Fişek 'in ölümü (ADD kurucu üyesi )

 

06   EKİM

1926

Medeni Kanun'un yürürlüğe girmesi

 

06   EKİM

1990

Doç. Dr. Bahriye Üçok'un öldürülmesi

 

06   EKİM

1923

İSTANBUL'un kurtuluş günü

 

11   EKİM

1922

Mudanya Mütarekesi'nin İmzalanması

 

13   EKİM

1923

Ankara'nın başkent oluşu

 

15   EKİM

1927

Atatürk'ün Büyük Nutku mecliste okunmaya başlandı

 

20   EKİM

1927

Atatürk'ün Büyük Nutku'nu Tamamlanması

 

21   EKİM

1999

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi

 

28   EKİM

1925

T.B.M.M.  Şapka Kanunu'nun kabulü

 

29   EKİM

1923

Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildi.

29   EKİM

1933

Atatürk 10.Yıl Nutku'nu okudu

 

 

01  KASIM

1928

Yeni Türk harflerinin kabulü


01  KASIM

1922

Saltanatın kaldırılması

 

04  KASIM

 

UNESCO  Günü

 

05  KASIM

1925

Ankara'da ilk hukuk yüksek okulunun açılması

 

06  KASIM

1936

İzmit'te ilk kâğıt fabrikasının açılması

 

10  KASIM

1938

ATATÜRK'ün ölümü


11  KASIM

1938

İnönü'nün reis-i cumhur oluşu (cumhurreisi, cumhurbaşkanı)

 

20  KASIM

 

Uluslararası çocuk hakları günü

 

24  KASIM

1934

Mustafa Kemal'e Atatürk soyadının verilmesi ve Öğretmenler Günü

 

30  KASIM

1925

Tarikatların yasaklanması, tekke ve zaviyelerin kapatılması

 

 

05  ARALIK

1934

Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi

 

10  ARALIK

 

İnsan Hakları Günü

 

12  ARALIK

 

12-18 ARALIK.......:  Yerli Malları Haftası

 

21  ARALIK

1943

Mahmut Esat Bozkurt'un ölümü

 

23  ARALIK

1930

Menemen olayı ve öğretmen Kubilay'ın şehit edilmesi


25  ARALIK

1973

2. Cumhurbaşkanı M. İsmet İnönü'nün  ölümü

 

26  ARALIK

1925

Uluslararası takvim ve saatin kabulü

 

27  ARALIK

1919

Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi

 

................

 2011 Dini Günler Takvimi…

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

05

OCAK-2011

ÇARŞAMBA

……..

04

ŞUBAT-2011

CUMA

……..

14/15

ŞUBAT-2011

PAZARTESİ/SALI

MEVLİD KANDİLİ

06

MART-2011

PAZAR


04

NİSAN-2011

PAZARTESİ


04

MAYIS-2011

ÇARŞAMBA


02/03

HAZİRAN-2011

PERŞEMBE/CUMA

REGAİB KANDİLİ

03

HAZİRAN-2011

CUMA

ÜÇ AYLAR’ın BAŞLANGICI

28/29

HAZİRAN-2011

SALI / ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

02

TEMMUZ-2011

CUMARTESİ

………..

15/16

TEMMUZ-2011

CUMA/CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

AĞUSTOS-2011

PAZARTESİ

RAMAZAN’IN BAŞLANGICI

26/27

AĞUSTOS-2011

CUMA/CUMARTESİ

KADİR GECESİ

29

AĞUSTOS-2011

PAZARTESİ

AREFE

30

AĞUSTOS-2011

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gun)

31

AĞUSTOS-2011

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gun)

01

EYLÜL-2011

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gun)

28

EYLÜL-2011

ÇARŞAMBA


28

EKİM-2011

CUMA


05

KASIM-2011

CUMARTESİ

AREFE

06

KASIM-2011

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (1.Gun)

07

KASIM-2011

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gun)

08

KASIM-2011

SALI

KURBAN BAYRAMI (3.Gun)

09

KASIM-2011

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (4.Gun)

26

KASIM-2011

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

05

ARALIK-2011

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

26

ARALIK-2011

PAZARTESİ

…….. 
  online 296881 ziyaretçi * *Copyright © Her Hakkı Saklıdır | MKA-KIZI 19 MAYIS 2009 - 2012
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Zähler